Ka riigitööd saab teha kaugtööna

Raido Roop, rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna juhataja

Riigi heaks saab töötada kõikjal Eestis, pealinn pole selleks kindlasti ainuvõimalik koht. Kuidas seda aga ka päriselus niimoodi korraldada, et riigitöö ei oleks asukohapõhine ja pealinnakeskne? Kaugtöötamise võimaluste loomisest riigimajades kirjutab lähemalt rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna juhataja Raido Roop. 

Kontoritöö ei tähenda enam üheksast viieni kindlas asukohas laua taga töötamist. Infotehnoloogia areng loob võimaluse muuta paindlikumaks töökorraldust nii era- kui riigisektoris. Kaasaegsed ja töötajaid väärtustavad asutused loovad töötamiseks nn liikuvad/mobiilsed kaugtöökohad.

Turvaline arvutiühendus võimaldab töötada ametnikel väljaspool kontorit. Tulemusena tekivad uued võimalused isikliku ja tööelu ühendamiseks. Seda eesmärki silmas pidades loodi pilootprojektina riigitöötajatele kaugtöötamise võimalused neljas Eesti linnas: Haapsalus, Raplas, Paides ja Viljandis. 

Kaugtöö on töö, mida tehakse väljaspool tööandja tavapäraseid kontoriruume, olles vahetust juhist ja kolleegidest füüsiliselt eemal, kuid ühenduses IT vahendite abil. Rahandusministeerium on loonud valitsuse heakskiidul riigimajade kontseptsiooni ning järgmise nelja aasta jooksul luuakse kõikides maakondades va Harjumaal riigimajad. Eesmärk on koondada riigiteenuste ja sobivate kohalike omavalitsuste teenused ühte asukohta maakonnas, et parandada teenuste kättesaadavust ja säästa kinnisvarakuludes. Lisaks riigiteenuste pakkumisele luuakse ka kaugtöökohad, mida saavad kasutada kõik riigiasutused. Eelnevalt nimetatud neli linna on esimesed näited, kus sellist töökeskkonda katsetatakse.

Oluline on leida tööle parim töötaja ja tema elukoht ei ole enam määrav

Riigitöötajatel on kaugtööks üldjuhul kaks võimalust: kasutada asutuse enda ruume, mis on täna valdav praktika või kaugtöökeskusi riigimajades.

Esimesel juhul on reeglina tegemist asutuse kohalike esinduste ruumidega üle Eesti, näiteks Maksu- ja Tolliamet, Keskkonnaamet jt, kus on võimalik teha kaugtööd nii püsivalt kui ajutiselt. Paljud seda tüüpi riigiasutused juba värbavad töötajaid üle Eesti sõltumata nende elukohast kui töö iseloom seda võimaldab. Selles suunas liiguvad riigiasutused ka edaspidi.

Samas paljud riigiasutused, nagu ministeeriumid ja ametid, kellel ei ole kohalikke esindusi, ei ole saanud regioonides laiemalt praktiseerida kaugtööd. Riigimajades kaugtöökohtade loomisega tekib ka neil see võimalus. Riigi Kinnisvara AS koostöös rahandusministeeriumiga viib möödunud aasta juunist ellu kaugtöökohtade pilootprojekti kolmes asukohas: Haapsalus, Paides ja Raplas. Igas linnas on katsetamisel neli kaugtöökohta. Selle aasta algusest avanes töötajatel võimalus kasutada kaugtöökohti ka Viljandis.

Poole aasta jooksul kasutas kaugtöökohal töötamise võimalust kolmes linnas kasutanud ligikaudu poolsada töötajat 13 erinevast asutusest. Populaarseimaks osutus Rapla, kus tehti kaugtööd kokku 813 tundi. Kaugtöötamise võimalust kasutasid näiteks Riigi Tugiteenuste Keskuse, rahandusministeeriumi, riigi IKT asutuste töötajad jt.

Kaugtöötamine avardab valikuid ja pakub võimalusi

Kaugtöökohtade loomisel on oluline, et töötaja saaks maksimaalselt pühenduda oma ametiülesannete täitmisele ja ei peaks muretsema korralduslike küsimuste pärast. Riigimajades lahendatakse töötajate jaoks ära ka teised vajalikud teenused, nagu näiteks koosolekute pidamine, videokonverents, kontoriteenused jms.

Kaugtöö ei ole veel levinud praktika kõikides riigiasutustes. Isegi ühes organisatsioonis võib osakondadel olla erinev praktika kaugtöötamise võimaldamisel ja olulisel määral sõltub see juhtide hoiakutest. Juhul, kui vahetu juhi jaoks on kombeks jälgida töötaja kohaolekut, siis ei pruugi kaugtöötamine olla tema jaoks aktsepteeritav töökorraldus.  Paljud riigiasutused sarnaselt eraettevõtetega liiguvad aga tulemuspõhise juhtimise suunas, kus tulemust mõõdetakse töötulemuste mitte töökohal töötamise järgi. Oluline tulemuspõhisel juhtimisel on usaldus töötaja ja juhi vahel ning selgete ootuste kokkuleppimine.

Kaugtöötamise ulatuslik kasutamine võib pakkuda uusi väljakutseid juhtidele ja organisatsioonile. Kui ühe üksuse töötajad on füüsiliselt üle Eesti laiali või käivad kontoris ainult teatud päevadel, siis ei pruugi isegi koosolekute ja arutelude korraldus olla lihtne tegevus.

Samas kaalub kaugtöö võimaldamise positiivne efekt üle kaasnevad väljakutsed. See muudab organisatsiooni töötingimused atraktiivsemaks nii olemasolevatele kui potentsiaalsetele töötajatele. Võimaldab töötajatel paremini kombineerida töö- ja eraelu ning täita oma ametiülesandeid. Avarduvad võimalused värvata töötajaid nende pädevuse, mitte elukoha järgi, millel on ka regionaalpoliitiline tähtsus. Kaugtööl on olulised positiivsed mõjud regionaalsele arengule, kuna nii suureneb kohalike teenuste tarbimine ning inimeste osalemine piirkonna tegevustes.

Blogipostitus esmakordselt avaldatud Rahandusministeeriumi blogis.

01/03/2021
Практикант Министерства культуры: Государственный сектор - это реальное, доступное всем рабочее место

Осенью прошлого года был запущен пилотный проект программы практики, в рамках которого различные министерства и государственные учреждения предлагали увлекательные места для получения практического опыта студентам, для которых родным языком не является эстонский. Анастасия Булатчик и Вероника Мишелева рассказывают о своем недавнем опыте работы в отделе культурного многообразия Министерства культуры. Анастасия: Когда я узнала, что меня […]

Loe edasi...
14/02/2021
Сотрудник министерства финансов рассказал, что представляет собой работа в госсекторе

Сотрудник министерства финансов Дмитрий Московцев в интервью RusDelfi рассказал, как решается проблема пустующих многоквартирных домов, как сотрудники относятся к смене правительства и что представляет собой работа чиновника министерства. Как сотрудник министерства вы занимаетесь проблемой пустующих многоквартирных домов в Ида-Вирума. Это масштабная проблема? Действительно, я работаю в том числе и с самоуправлениями Ида-Вирумаа, занимаюсь пилотным проектом […]

Loe edasi...
09/01/2021
Практикант Министерство образования и науки рассказал чем новое поколение русских в Эстонии не похоже на своих родителей

Айвар Камал — студент, работает в Союзе молодежных объединений и занимается развитием внешних связей. А еще Айвар попал на стажировку в Министерство образования и науки и будет заниматься международным сотрудничеством в данной сфере. Айвар окончил русскую школу с языковым погружением и до поступления в университет в малой степени соприкасался в эстоноязычным обществом. Как ему удается […]

Loe edasi...
28/12/2020
Праздник песни и танца — исконно "их вечеринка": советник по науке и развитию Министерства культуры дал интервью

Александр Айдаров, советник по науке и развитию Министерства культуры, рассказал, как получил гражданство, правильно ли, что на Празднике песни не поют по-русски, а также зачем эстонским министерствам русскоговорящие сотрудники? Правда ли, что министерство культуры — самое ”русское” из министерств? (много русскоязычных сотрудников) Если честно, сложно сказать, не знаю точно, сколько таких сотрудников в других министерствах. […]

Loe edasi...
crossmenu