Elamumajanduse valdkonna praktika

Praktika sisu lühikirjeldus

Valdkonnaks on elamumajandusvaldkond, täpsemalt korterelamutega seonduvad tegevused. Eesmärk on ühe piirkonna (nt Jõhvi) kohta teada saada korteriühistute valmisoleku tase, motiveerivad ja takistavad tegurid korterelamu tervikrekonstrueerimise otsuse tegemiseks. Selle alusel tuleks välja töötada metoodika, mille põhjal oleks võimalik tõhusalt (nii aja kui inimressursi tähenduses) hinnata eelpool nimetatud parameetreid ka teistes Eesti piirkondades. Kokkuvõttes on oluline teada, kui palju on mingis piirkonnas korteriühistuid, kes piisava rahalise ja tehnilise toetuse olemasolul oleks valmis tervikrekonstrueerimist läbi viima.

Praktika formaat

Tegemist oleks kaugtöö ja meeskonnatöö kombinatsiooniga. Kaugtöö tähendab kohalolekut konkreetses piirkonnas ehk suure osakaaluga oleks välitööde hulk (küsitlused, intervjuud, vaatlused jne). Samas kõik otsused, valikud, metodoloogia räägitakse omavahel praktikajuhendajaga tihedalt läbi.

Eeldused praktikandile

Kasuks tulevad teadmised korteriühistute toimimispõhimõtetest ja üldised teadmised korterelamute rekonstrueerimisega seotud füüsilistest, õiguslikest ja sotsiaalsetest teguritest (nt miks on oluline tervikrekonstrueerimine, kellele kuuluvad radiaatorid, kes otsustab õiguslikus tähenduses rekonstrueerimise jne).

Muu täpsustav info

Arvestades potentsiaalselt suurt töö mahtu, võiks see olla ka alus magistritöö tegemiseks ja/või teostatav mitme praktikandi poolt grupitööna.
Kandideeri!
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Praktikajuhendaja ministeeriumi poolt: Lauri Suu (elamumajandusvaldkonna juht)
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus: detsember 2020 - veebruar 2021 (kokkuleppel ka kauem)
crossmenu