Kodanikuühiskonna valdkonna praktika

Praktika sisu lühikirjeldus

Avatud Valitsemise Partnerluse tegevuskava raames toetab Siseministeeriumi kohalike omavalitsuse üksusi koosloomelise poliitikakujundamise oskuste arendamisel ja kogukondade panuse suurendamisel.   Praktikandi ülesandeks on:
  • kogutud koosloomepraktikate analüüs ja metoodiline kirjeldamine;
  • vajadusel täiendavate koosloomepraktikate kogumine ja analüüsi läbiviimine koostöös kodanikuühiskonna partneritega.
Praktika tulemusena on kokku kogutud nii parimate kui keerukamate koosloomeliste ja kogukondade panuse suurendamise praktikad KOV-ides ning nende põhjal koostatud ettepanekud arenguprogrammi läbiviimiseks vähemalt viies KOV-is.

Praktika formaat

Praktikat on võimalik osaliselt läbi viia ka iseseisvalt kaugtööna, kuid osaliselt on vajalik ka töö kontoris, sh meeskonnatöö, et parema tulemuseni jõuda ning mõistmaks, kuidas valdkond praegu toimib.

Eeldused praktikandile

Eelise annab nii avaliku kui ka kolmanda sektori toimimispõhimõtete tundmine.
Kandideeri!
Siseministeerium
Praktikajuhendaja ministeeriumi poolt: Martin Tulit (kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika osakonna juhataja)
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus: kokkuleppeline, dets 2020 - kevad 2021
crossmenu