Kriminaalpoliitika praktika

Praktika sisu lühikirjeldus

Lähteülesande koostamine dokumendi "Concept note for online data exchange between state authorities for risks and needs assessment" hankimiseks. Selle lähteülesande koostamiseks ning selleks sisendi saamiseks on koos JuM töötajatega võimalik külastada koostööpartnereid (sotsiaalministeerium, sotsiaalkindlustusamet, PPA, kriminaalhooldus jne.). Koos praktiakndiga peetakse läbirääkimisi ka teiste partnerite juures (SOM, SKA, SIM, PPA, KRH jne). Lisaks annab praktika võimaluse jooksvalt aidata kaasa ka muudes kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse tegemistes.  

Praktika formaat

Iseseisev töö, arutelu grupis. Võimalik töö ministeeriumis kohapeal, aga ka kaugtöö. Kokkuleppeline paindlik tööaeg.

Eeldused praktikandile

Kasuks tuleb arusaam riigi ja ühiskonna toimimisest, enamlevinud arvutiprogrammide (Word) tundmine ning tekstide koostamise oskus. Vajalik on iseseisvus, loov ja leidlik mõtlemine ülesannete ning tegevuste lahendamisel.

Muu täpsustav info

Täpsed praktikaülesanded saame läbi arutada praktikale tulijaga arvestades võimalusel tema kompetentse ning huvialasid. Soovime praktikanti kaasata maksimaalselt erinevatele osakonna kohtumistele, aruteludele, kuhu on võimalik praktikanti kaasata.
Kandideeri!
Justiitsministeerium
Praktikajuhendaja ministeeriumi poolt: Brit Tammiste (kriminaalpoliitika osakonna nõunik); Laidi Surva (kriminaalpoliitika osakonna projektijuht); Kaire Tamm (kriminaalpoliitika osakonna nõunik); Anu Leps (kriminaalpoliitika osakonna nõunik)
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus: kokkuleppel, detsember 2020 - veebruar 2021
crossmenu