Lapsesõbraliku õigusemõistmise ja vägivallaennetuse praktika

Praktika sisu lühikirjeldus

  • Lapsesõbraliku õigusemõistmist toetavate kriteeriumite kaardistamine (asutustega seotud keskkonnast tingitud tegurid, mis mõjutavad lapsesõbralikku menetlust: nt ruumide sisustus, ligipääsetavus vms). Ka teiste riikide näidete, uuringute jm põhjal ülevaate koostamine, millised on olulised tegurid, mis lapsesõbralikku õigusemõistmist mõjutavad.
  • Vägivallaennetuse loengute sisu ettevalmistus, praktikandi kaasamine loengute läbiviimisse.
  • Lisaks saab praktikant võimaluse jooksvalt aidata kaasa ka muudes kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse tegemistes.

Praktika formaat

Iseseisev töö, arutelu grupis. Võimalik töö ministeeriumis kohapeal, aga ka kaugtöö. Kokkuleppeline paindlik tööaeg.

Eeldused praktikandile

Kasuks tuleb arusaam riigi ja ühiskonna toimimisest, enamlevinud arvutiprogrammide (Word) tundmine ning tekstide koostamise oskus. Vajalik on iseseisvus, loov ja leidlik mõtlemine ülesannete ning tegevuste lahendamisel.

Muu täpsustav info

Täpsed praktikaülesanded saame läbi arutada praktikale tulijaga arvestades võimalusel tema kompetentse ning huvialasid. Soovime praktikanti kaasata maksimaalselt erinevatele osakonna kohtumistele, aruteludele, kuhu on võimalik praktikanti kaasata.
Kandideeri!
Justiitsministeerium
Praktikajuhendaja ministeeriumi poolt: Brit Tammiste (kriminaalpoliitika osakonna nõunik); Laidi Surva (kriminaalpoliitika osakonna projektijuht); Kaire Tamm (kriminaalpoliitika osakonna nõunik); Anu Leps (kriminaalpoliitika osakonna nõunik)
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus: kokkuleppel, detsember 2020 - veebruar 2021
crossmenu