Kultuurilise mitmekesisuse praktika

Praktika sisu lühikirjeldus

Praktikant omandab kogemuse ja saab ettekujutuse erialaste kompetentside rakendamisvõimalustest avalikus teenistuses: ta osaleb KMO koosolekutel ja muudel tööalastel üritustel, aitab koostada protokolle, abistab osakonda suurürituste korraldamisel. Praktikant aitab juhendajal lõpetada Kultuuriministeeriumi 2020.a tööplaani ülesande (nr 99.2) „Rahvuskultuuriseltside toetamine uussisserändajate kohanemisel“. Juhendaja aitab praktikandil avastada ja defineerida antud ülesande probleemi ning pakkuda probleemile võimalikud lahendused. Praktikandil viib läbi 2 küsitlust rahvusvähemuste kultuuriseltside seas. Eesmärk, et uurida kuivõrd on seltsid valmis suunama oma tegevusi mitte ainult kohalike elanikele, vaid ka uussisserändajatele. Praktikant töötab saadud küsitluse andmed läbi, töötab välja võimalikud lahendused ja pakub ühe parima lahenduse. Lisaks osaleb praktikant Riigikantselei innovatsioonitiimi koolitusprogrammis. Praktika lõpus paraneb praktikandi ametialane eesti keele oskus, praktikant omandab teadmised asjaajamisest, poliitikakujundamisest ja avalike teenuste disainimisest.

Praktika formaat

Suurema osa praktikast moodustab meeskonnatöö, samuti iseseisev ja kaugtöö. Tööaeg lepitakse praktikajuhendajaga kokku.

Eeldused praktikandile

Eelistavalt sotsioloogia, haldusjuhtimise ja/või kultuurikorralduse vähemalt II või III kursuse tudeng, kes on täpne ja kohusetundlik ning kellel on hea pingetaluvus ja kohanemisvõime. Praktikant oskab eesti ja vene keelt vähemalt B2 tasemel.
Kandideeri!
Kultuuriministeerium
Praktikajuhendaja ministeeriumi poolt: Artjom Tepljuk (kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik)
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus: detsember 2020 - veebruar 2021
crossmenu