Praktika strateegiabüroos

Praktika sisu lühikirjeldus

Parimate koosloomemeetodite kogumine ja kirjeldamine ning uute metoodikate katsetamine eesmärgiga luua ametkonnale koosloomemeetodite tööriistakast. Tehakse vähemalt kaks katseprojekti: „Eesti 2035“ strateegiapäeva kontseptsiooni väljatöötamine ja elluviimine (eestvedajad Riigikantselei ja Rahandusministeerium) ning nõuandvate kogude töö analüüsimine ja tõhustamine (Maaeluministeerium). Tegevuskava elluviimise käigus otsitakse vajaduse korral võimalusi lisada tegevusele ka kolmas katseprojekt.

Praktika formaat

kokkuleppel

Eeldused praktikandile

Avaliku halduse, sotsioloogia või mõne muu sotsiaalteaduste valdkonna tudeng. Tugev motiveeritus, lai silmaring. Head koostööoskused.
Kandideeri!
Riigikantselei
Praktikajuhendaja ministeeriumi poolt:
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus: kokkuleppel
crossmenu