Rahvaraamatukogude analüüsimise praktika

Praktika sisu lühikirjeldus

Valdkond: rahvaraamatukogude teenuste kättesaadavus venekeelsele elanikkonnale Tööülesanded: küsimustiku ettevalmistamine, uurimuse läbiviimine venekeelse elanikkonna seas, uurimuse tulemuste analüüs, raporti ja esitluse koostamine, välitööd rahvaraamatukogudes. Väljund: Raport, esitlus ja suuline ettekanne

Praktika formaat

Lähteülesande koostamine toimub meeskonnatööna, uurimuse läbiviimine ja analüüs ning välitöö toimub iseseisva tööna. Võimalus on kasutada ministeeriumi tööruume või kodukontorit lähtuvalt praktikandi soovist. Tööaeg on paindlik.

Eeldused praktikandile

Vene keele oskus ning uurimuse ettevalmistamise, läbiviimise ja analüüsioskus, soovitavalt kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete uurimismetoodikate tundmine.
Kandideeri!
Kultuuriministeerium
Praktikajuhendaja ministeeriumi poolt: Ülle Talihärm (raamatukogunõunik)
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus: detsember 2020 - veebruar 2021
crossmenu