Uussisserändajate kohanemisvaldkonna praktika

Praktika sisu lühikirjeldus

  • Uussisserändajate infoplatvormi settleinestonia.ee sisutekstide ajakohastamine, eelkõige venekeelsed tekstid;
  • Uussisserändajate tugivõrgustiku kohtumiste ettevalmistus, fookus Ida-Virumaal – eesmärk kaasata uussisserändajatega avaliku, era- ja kolmanda sektori osapooled, kes tegelevad uussisserändajatega
  • Uussisserändajatele suunatud teenuse arendamise ettevalmistamine (erinevate teenuste lõikes eeltöö tegemine, sh kaardistus, kes kuuluks teenuse arendamise töörühma, koguks materjale, intervjuude läbiviimine jms)
Praktika lõpuks on olemas ajakohastatud ning kodulehekülje kasutajatele arusaadav ja lihtsasti kasutatav veebileht koos sisutekstidega. Samuti on loodud paremad võimalused uussisserändajate tugivõrgustiku arendamiseks Ida-Virumaal, sh leitud on uued partnerid, kellega koostööd Ida-Virumaal jätkata.

Praktika formaat

Praktikat on võimalik osaliselt läbi viia ka iseseisvalt kaugtööna, kuid osaliselt on vajalik ka töö kontoris, sh meeskonnatöö, et parema tulemuseni jõuda ning mõistmaks, kuidas valdkond praegu toimib.

Eeldused praktikandile

Vene keele oskus. Eelise annab avaliku sektori toimimispõhimõtete tundmine.
Kandideeri!
Siseministeerium
Praktikajuhendaja ministeeriumi poolt: Martin Tulit (kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika osakonna juhataja)
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus: kokkuleppel, detsember 2020 - märts 2021
crossmenu