Värbamispoliitika praktika

Praktika sisu lühikirjeldus

Riigi kui tööandja maine kujundamine teisest rahvusest/teise emakeelega elanikkonnale. Oodatav väljund praktika lõpuks:
  • teisest rahvusest/teise emakeelega sihtrühma avalikku teenistusse kandideerimist ja seal töötamist puudutava infovajaduse kaardistus;
  • avalikus sektoris töötamist tutvustava venekeelse veebilehe sisustruktuur ja sisutekstid (sh väärtuspakkumine);
  • gümnaasiuminoortele ja üliõpilastele suunatud avalikku teenistust puudutav presentatsioonimaterjal.

Praktika formaat

  • Iseseisev ja meeskonnatöö
  • Osaliselt ministeeriumis/osaliselt kaugtöö
  • Kokkuleppeline paindlik tööaeg, ministeeriumis töötamise ja kohtumiste päevad lepitakse kokku praktikajuhendajaga

Eeldused praktikandile

Eeldused: • huvi personalijuhtimise ja kommunikatsiooni valdkondade vastu (sh riigi kui tööandja mainekujunduse teema); • initsiatiivikus, hea eneseväljendus- ja kaasamiskoskus, iseseisvus; • kasuks tuleb varasem kokkupuude kommunikatsiooni või turundusvaldkonnaga (sh tekstide koostamise kogemus).

Muu täpsustav info

Praktika kestvus on paindlik, lepitakse kokku täpsemalt praktika alguses.
Kandideeri!
Rahandusministeerium
Praktikajuhendaja ministeeriumi poolt: Mari-Liis Suurpalu (Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik)
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus: detsember 2020 - veebruar 2021
crossmenu