PRAKTIKAPAKKUMISED

Maa-amet
Geodeesia valdkonna praktika

Tööülesanded: arhiivimaterjalide digiteerimine ja töö kaardimaterjalidega. Väljund: praktikant omandab teadmised Maa-ameti toimimisest ja tema tööülesannete tulemusena avalikustatakse andmed geoportaalis avaandmetena.

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Praktika sihtasutuses Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Valdkond: kodanikuühiskond, toetused vabaühendustele, koolitused vabaühendustele ja aktiivsetele kodanikele, kogukondade võimestamine. Kodanikuühiskonna ja selles tegutsevate vabaühenduste valdkondade-ülene toetamine ja arendamine.…

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Praktika Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis

Soovid saada väärtuslikku kogemust Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis? Siis kandideeri praktikale, tuues välja just Sind kõnetav tegevusvaldkond ja osakond. Uuri ministeeriumi…

Sotsiaalministeerium
Tööhõive valdkonna praktika

Praktika käigus on võimalik teha sissevaade tööhõivepoliitika kujundamisse: anda praktiliste tööülesannete kaudu oma panus tööturumeetmete kujundamisse ning teha koostööd valdkonna…

Integratsiooni Sihtasutus
Praktika Integratsiooni Sihtasutuses

Integratsiooni Sihtasutus on 1998.a Vabariigi Valitsuse poolt asutatud eraõiguslik juriidiline isik. Sihtasutuse ülesandeks on algatada ja toetada Eesti ühiskonna lõimumisele…

Välisministeerium
Äridiplomaatia valdkonna praktika

Praktika Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonnas äridiplomaatia büroos. Tööülesanneteks on aukonsulite kuukirja toimetamine, vajadusel lisaülesanded aukonsulite ja äridiplomaatia valdkonnast, aukonsulite…

Siseministeerium
Kodanikuühiskonna valdkonna praktika

Novembris toimuva kodanikupäeva tänuürituse ettevalmistus ja korraldamine koos Siseministeeriumiga, sh kandidaatide hindamise korraldamine, sellega seonduv asjaajamine. Jaanuaris toimuva Riigikogu olulise…

Rahandusministeerium
Värbamispoliitika valdkonna praktika

Riigi kui tööandja maine kujundamine. Tööülesanded ja oodatav väljund praktika lõpuks: teisest rahvusest/teise emakeelega sihtrühma avalikku teenistusse kandideerimist ja seal…

Sotsiaalministeerium
Võrdsuspoliitikate valdkonna praktika

Tööülesanded: osalemine õigusloome protsessis (Võrdse Kohtlemise Seaduse muutmine, Institutsioniaalse võimekuse pilootprojekti ettevalmistamine ja elluviimine), ürituste korraldamine ja muud võimalikud jooksvad…

crossmenu