PRAKTIKAPAKKUMISED

Terviseamet
Praktika Terviseametis keskkonnatervise teemal

Praktika Põhja Regionaalosakonnas keskkonnatervise teemal. Regionaalosakondade tegevuse põhieesmärk on riikliku järelevalve teostamine ameti tegevusvaldkonnas ning piirkondliku nõustamise ja koostöö tagamine.…

Terviseamet
Praktika Terviseametis tervishoiu teemal

Praktika Põhja Regionaalosakonnas tervishoiu teemal. Regionaalosakondade tegevuse põhieesmärk on riikliku järelevalve teostamine ameti tegevusvaldkonnas ning piirkondliku nõustamise ja koostöö tagamine.…

Haridus- ja Teadusministeerium
Praktika haldusosakonna riigivara valdkonnas

Haldusosakonna riigivara valdkonnas saab valida kahe suuna vahel: Haridusasutuste võrgu ja/või haridustaristu kasutuse analüüs, sh soovitused andmete korjeks, koondamiseks. Kinnisvara…

Tervisekassa
Praktika Tervisekassa arendusosakonnas

Praktika sisu: tervikülevaate koostamine EL tasandi rahastusvõimalustest e-tervise ja tervishoiukorralduse parendamiseks. Arendusosakonna missioon on tagada tervishoiusüsteemi ja Tervisekassa kasutajate ootustele…

Integratsiooni Sihtasutus
Parimad praktikad praktikaprogrammis

Praktikant uurib teiste riikide praktikaid, kuidas on riigikeelest erineva emakeelega noori toetatud riigisektoris töökoha leidmisel ja tööle asumisel, sh praktikaprogrammid,…

Riigikantselei
Praktika strateegiabüroos, veebitöö

Veebitöö ja tekstitöötlus (tekstide sisestamine, tõlgete tellimine, ülevaatus), Tarus (infomaterjalid riigiinfo telefonile 1247) ja kriis.ee-l info kontrollimine ning vajadusel täiendamine…

Kultuuriministeerium
Praktika ametnike välitöödel Ida-Virumaal

Valdkond: Välitööde eesmärk on erinevate ministeeriumide jaoks sisuliste ideede kogumine koostöös kohalike partnerorganisatsioonidega. Välitööde raames töövarjutavad ministeeriumi ametnikud kohalikke ametnikke, korraldatakse…

Integratsiooni Sihtasutus
Praktika Integratsiooni Sihtasutuses

Praktikant uurib teiste riikide lõimumispraktikaid ja -valdkondi, sh keskendudes vabatahtlike kaasamise tegevussuundade, nende kaasamise põhimõtete ja nügimistehnikate kaardistamisele. Eelmise ülesande…

Riigikantselei
Praktika strateegiabüroos, uuringud

Avaliku arvamuse uuringute ettevalmistuse ja läbiviimise assisteerimine. Temaatiliste ülevaadete koostamine varasemate uuringute alusel. Võib sisaldada andmeanalüüsi ja andmete visualiseerimisega seotud…

Riigikantselei
Praktika strateegiabüroos, monitooring-analüüs

Praktika sisu lühikirjeldus: venekeelse inforuumi (tava- ja sotsiaalmeedia) monitooring ja analüüside koostamine (täpne fookus sõltub praktika algusajast).  

Andmekaitse Inspektsioon
Praktika Andmekaitse Inspektsioonis

Huvitud andmekaitsest ja oled alati tahtnud rohkem teada isikuandmete kaitse üldmäärusest (ehk GDPR-ist)? Soovid saada aimu rahvusvahelistest koostööst ning panustada…

Maa-amet
Geodeesia valdkonna praktika

Tööülesanded: arhiivimaterjalide digiteerimine ja töö kaardimaterjalidega. Väljund: praktikant omandab teadmised Maa-ameti toimimisest ja tema tööülesannete tulemusena avalikustatakse andmed geoportaalis avaandmetena.

crossmenu