PROGRAMMIST ja KANDIDEERIMISEST

Avalikus teenistuses töötamisel on mitmeid eeliseid – saad osaleda Eesti ajaloo kujundamises, seada Eesti riigi tegevussuundi, näha oma töö vilju seadusandluses, lüüa kaasa laiaulatuslikes arendusprojektides nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil. Sul on võimalus muuta Eesti elu paremaks!

Kui oled tubli, täpne ja tähelepanelik, saad kaasa head soovitused oma ala tipptegijatelt. Edukatel praktikantidel on tulevikus kindlasti eelis avalikus teenistuses tööle kandideerimisel. Praktika ajal saad osaleda erinevatel arendavatel koolitustel ja jagada kogemusi teiste programmis osalejatega.

Käesolev praktikaprogrammi on pilootprojekt, mille raames pakuvad erinevad ministeeriumid ja riigiasutused põnevaid praktikakohti. 7. detsembriks oli oodatud kandideerima erineva valdkonnaga teotahtelised eesti keelest erineva emakeelega tudengid.

Praktika formaat näeb ette nii meeskonnatööd kui iseseisvalt teostatud tööd, kaasates praktikanti võimalikult palju asutuste igapäeva töökorraldusse. Praktikantide vajadusest lähtudes rakendatakse võimalusel nii paindlikut tööaega kui ka kaugtööd. 

Kuigi praktikprogrammi kandideerimised on selleks korraks lõppenud, avaneb praktika võimalusi ka edaspidi. Huvilistel soovitame olla proaktiivsed ja otsida infot huvipakkuva riigiasutuse kodulehelt.

Samuti tasub liituda Facebook grupiga "Avalik teenistus", kus lisaks tööpakkumistele jagatakse infot ka praktika võimaluste kohta. 

crossmenu