PRAKTIKAPAKKUMISED

Keeleamet
Praktika Keeleametis

Praktikaülesanded hõlmavad keeleseaduse ning teiste keeleoskust ja keelekasutust reguleerivate õigusaktide tundmist ning keeleoskus- ja keelekasutusnõuete järelevalvet.

Tervise Arengu Instituut
Praktika Tervise Arengu Instituudis

NutriData andmebaasi täiendamine (nt toiduainete nimekirja uuendamine, toiduainete kodeerimine vastavalt EuroFIRi eeskirjadele).

Maa-amet (Tartu, Akadeemia kontor)
Praktika Maa-ameti Tartu kontoris

Praktikant saab ülevaate Maa-ameti haldamisel olevate riigimaade piiratud asjaõigusega koormamise taotluste lahendamisest, haldusaktide koostamisest ning lepingute sõlmimisest, kirjalike vastuste, pöördumiste,…

Maa-amet (Tallinna kontor)
Praktika Maa-ametis

Prakika hõlmab geodeetiliste aruannete digiteerimist ja geodeetiliste märkide kaitse korraldamisega seonduvad eeltööd.

Riigikogu Kantselei
Praktika Riigikogu Kantseleis

Praktika tehnovõrkude, kommunaal- ja energiasüsteemide, infotehnoloogia (IT- sh kasutajatugi); personalitöö valdkonnas. Väga praktilised ülesanded ja ülevaade asutusest.

Integratsiooni Sihtasutus, Tallinna eesti keele maja
Eesti keele õpetamise praktika Integratsiooni Sihtasutuses, Tallinna eesti keele majas

Eesti keele õpetamine B1 tasemel kontakttundides + üks kirjutamise erikursus algajatele, mida on vaja keeleliselt juhendada.

Tööinspektsioon
Praktika Tööinspektsioonis

Ettevõtete külastamine koos tööinspektoritega ja tööõnnetuse või kutsehaiguse uurimisel osalemine koos tööinspektor-uurijaga. Juhendaja antud tööülesannete täitmine.

crossmenu