PRAKTIKAPAKKUMISED

Integratsiooni Sihtasutus
Vabatahtlike kaasamise rahvusvahelised kogemused

Praktikant uurib teiste riikide lõimumispraktikaid ja -valdkondi, sh keskendudes vabatahtlike kaasamise tegevussuundade, nende kaasamise põhimõtete ja nügimistehnikate kaardistamisele. Eelmise ülesande…

Haridus- ja Teadusministeerium
Praktika haldusosakonna riigivara valdkonnas

Haldusosakonna riigivara valdkonnas saab valida kahe suuna vahel: Haridusasutuste võrgu ja/või haridustaristu kasutuse analüüs, sh soovitused andmete korjeks, koondamiseks. Kinnisvara…

Riigikantselei
Praktika Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni osakonnas, uuringud

Avaliku arvamuse uuringute ettevalmistuse ja läbiviimise assisteerimine. Temaatiliste ülevaadete koostamine varasemate uuringute alusel. Võib sisaldada andmeanalüüsi ja andmete visualiseerimisega seotud…

Riigikantselei
Praktika Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni osakonnas, veebitöö

Veebitöö ja tekstitöötlus (tekstide sisestamine, tõlgete tellimine, ülevaatus), Tarus (infomaterjalid riigiinfo telefonile 1247) ja kriis.ee-l info kontrollimine ning vajadusel täiendamine…

Riigikantselei
Praktika Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni osakonnas, monitooring-analüüs

Praktika sisu lühikirjeldus: venekeelse inforuumi (tava- ja sotsiaalmeedia) monitooring ja analüüside koostamine (täpne fookus sõltub praktika algusajast).  

Terviseamet
Praktika Terviseametis keskkonnatervise teemal

Praktika Põhja Regionaalosakonnas keskkonnatervise teemal. Regionaalosakondade tegevuse põhieesmärk on riikliku järelevalve teostamine ameti tegevusvaldkonnas ning piirkondliku nõustamise ja koostöö tagamine.…

Terviseamet
Praktika Terviseametis tervishoiu teemal

Praktika Põhja Regionaalosakonnas tervishoiu teemal. Regionaalosakondade tegevuse põhieesmärk on riikliku järelevalve teostamine ameti tegevusvaldkonnas ning piirkondliku nõustamise ja koostöö tagamine.…

Politsei- ja Piirivalveamet
Praktika Politsei- ja Piirivalveameti personalibüroos

Tragil ja asjalikul praktikandil on võimalus panna ennast proovile Eesti ühe suurima riigiasutuse personalivaldkonna igapäevatöös. Huvilisele pakume personalitöö- ja töökeskkonnaalaseid…

Andmekaitse Inspektsioon
Praktika Andmekaitse Inspektsioonis

Huvitud andmekaitsest ja oled alati tahtnud rohkem teada isikuandmete kaitse üldmäärusest (ehk GDPR-ist)? Soovid saada aimu rahvusvahelistest koostööst ning panustada…

Integratsiooni Sihtasutus
Praktikaprogrammide rahvusvahelised kogemused

Praktikant uurib teiste riikide praktikaid, kuidas on riigikeelest erineva emakeelega noori toetatud riigisektoris töökoha leidmisel ja tööle asumisel, sh praktikaprogrammid,…

Tervisekassa
Praktika Tervisekassa arendusosakonnas

Praktika sisu: tervikülevaate koostamine EL tasandi rahastusvõimalustest e-tervise ja tervishoiukorralduse parendamiseks. Arendusosakonna missioon on tagada tervishoiusüsteemi ja Tervisekassa kasutajate ootustele…

Häirekeskus
Praktika Häirekeskuse personalivaldkonnas

Praktika käigus saab aimu, kuidas Häirekeskuses personaliteenus toimib. Tööülesanded on varieeruvad ning võimalus on kaasa lüüa erinevates töölõikudes ja projektides.…

Häirekeskus
Praktika Häirekeskuse kommunikatsiooniosakonnas

Praktikant aitab ellu viia lastele ja peredele suunatud kampaaniat „Lumest lumele“ ning toetada kommunikatsiooniosakonda Häirekeskuse aasta olulisema meediaürituse ehk 112…

Politsei- ja Piirivalveamet
Praktika Politsei- ja Piirivalveameti õigusbüroos

Praktikant osaleb õiguse rakendamise praktiliste probleemide lahendamises, tutvub kohtumenetlusega ja koostab õigusdokumentide projekte. Praktikandil on võimalus kasutada koolis õpitud teadmisi…

Maa-amet
Geodeesia valdkonna praktika

Tööülesanded: arhiivimaterjalide digiteerimine ja töö kaardimaterjalidega. Väljund: praktikant omandab teadmised Maa-ameti toimimisest ja tema tööülesannete tulemusena avalikustatakse andmed geoportaalis avaandmetena.

crossmenu