Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /data01/virt72622/domeenid/www.karjeravestonii.ee/htdocs/wp-includes/functions.php on line 4187
Integratsiooni SA

Sergei Jakovlev: unusta stereotüübid ja ole ise aktiivne!

12. June 2017

PPA vaneminstruktor Sergei Jakovlev soovitab julgelt kõigil huvilistel katsetada politseiniku ametit – see võib tööalaselt avada uksi, millest esmalt mõeldagi ei oska.

Sergei Jakovlev töötab Politsei- ja Piirivalveametis (PPA) valmisoleku ja reageerimisbüroo turvataktika ja alarmsõidu teenistuse eriettevalmistuse vaneminstruktorina. PPAsse sattus ta küll üsna juhuslikult, kuid oma tänasele ametikohale tänu enese aktiivsusele ja julgusele.

Milline on Teie igapäevatöö?
Teenistusastmelt olen vanemkomissar. Minu põhitööks on korraldada ja läbi viia enesekaitse ja turvataktika koolitusi, laskmise treeninguid ja tulirelvadega seotud koolitusi tegevpolitseinikele. Samuti viin läbi abipolitseinike eriettevalmistuskursusi. Lisaks vastutan PPA spordivõistluste ja spordiürituste eest, mis toimuvad põhja regioonis.

Kus ja mida Te õppisite, et täna sellisel alal ja just selles asutuses töötate?
Olen pärit Narvast ja lõpetanud Narva Pähklimäe Gümnaasiumi, misjärel asusin õppima Tartu Ülikooli Narva Kolledžisse noorsootöö erialale. Narva Kolledžit ma siiski ei lõpetanud, kuna otsustasin isiklikel põhjustel kolida Tallinnasse. Seal aga jätkasin õpinguid ning lõpetasingi mulle suurt huvi pakkunud noorsootöö eriala hoopis Tallinna Pedagoogilises Seminaris. Nii et isegi, kui elu toob muudatusi nagu kolimine teise linna, ei pea haridustee katki jääma. Sain mõned ainepunktid Narva Kolledžist Pedagoogilisse Seminari üle kanda ja soovitud erialal õpinguid jätkata.
Narva Kolledži õpingute ajal töötasin Narva Noortekeskuses noorsootöötajana. Vastutasin töökasvatuse valdkonna eest, mis tähendas muuhulgas näiteks töömalevate korraldamist.
Tallinnasse kolides asusin tööle Tallinna Kopli Noortekeskusesse. Olin seal töötanud pool aastat, kui keskuse juhata küsis minult kord, kas ma ei tahaks saada noorsoopolitseinikuks. Vastasin alguses, et ei taha – kuna ma ei olnud sellise võimaluse peale kunagi mõelnud. Kuid mõtlesin selle üle natuke ja otsustasin endale võimaluse anda, kandideerides Saku valla piirkonnakonstaabli ametikohale. Selle sammu toel tegin otsuse jätkata ka õpinguid, kuna avalikus sektoris on vajalik kõrgharidus. 2007. aasta suvel asusingi tööle Saku valla piirkonnakonstaabli ametikohale ja sügisest õppima Tallinna Pedagoogilisse Seminari noorsootöö erialane.
Et PPA ametikoht eeldas spetsiifilisi oskusi, läbisin tööle asudes politseiniku väljaõppe. Ka oli mul oli PPAs oma mentor, kes mind alguses palju toetas. Politseiniku väljaõpe oli väga põnev – läbisin erinevad koolitused alates väärteomenetlusest ja suhtlemistreeningust kuni patrullis kiiruse mõõtmiseni. Kõik, mida politseiniku tööks on vaja.
Selle juures oli minu jaoks põnevaim just asjaolu, et karjäär ei pea kulgema vaid kõrgkoolis valitud erialal. Töö käigus saab palju juurde õppida ja selle tulemusena oma karjääri hoopis teistele radadele suunata.

Räägite oma kolleegidega igapäevaselt eesti keeles. Kuidas keeleoskus tuli?
Olen õppinud vene koolis, seal omandasin eestikeele oskuse algtaseme, mis aga ei olnud piisav, et õppida kõrgkoolis eesti keeles. Seetõttu õppisingi Narva Kolledžis tasulises õppes. Mu keeleoskus ei olnud Tallinnasse elama tulles kuigi hea, kuna Narvas suhtlesin kaaslastega igapäevaselt vaid vene keeles.
Keelesokus paranes tänu tööle ja Tallinna Pedagoogilises Seminaris õppides. Kuna olin ainuke venelane oma kursusel, ei jäänud muud üle, kui kaaslastega eesti keeles suhelda. Sama lugu oli tööl – pärast piirkonna konstaabli ametikohta asusin tööle patrullipolitseinikuna ja sain omale paariliseks inimese, kes oli pärit Saaremaalt ega rääkinud vene keelt. Sobisime omavahel inimestena hästi ja saime kiiresti sõpradeks. Nii see keeleoskus lõpuks tuli.
Kõige olulisem ongi endale luua tingimused, kus sa pead rääkima eesti keeles, kuna keeleoskus tuleb ainult ja ainult läbi praktika.

Kuidas jõudsid oma tänase ametikohani?
Pärast aastast töötamist piirkonna konstaablina läksin patrullipolitseinikuks, kellena töötasin kolm aastat. Seejärel pakuti mulle välijuhi ametikohta – see on inimene, kes vastutab patrulli tegevuse eest, koordineerib patrullipolitseinike tööd. Välijuhina töötades unistasin aga tegelikult juba instruktori ametist. Kuna olen 12 aastat tegelenud judoga ja alati sporti armastanud, siis tundsin, et baas on mul instruktoriametiks hea. Lisaks tahtsin oma teadmisi ka teistele edasi anda. Et seda ametlikult teha, oli mu ainus võimalus saada enesekaitseinstruktoriks.
Eks lisaks huvile peab endast arendama ka teatavaid isikuomadusi, kõik juhendajateks ei sobi. Tundsin, et mulle võiks see töö aga sobida ja pakkusin end julgelt oma tööandjale välja. Käisin läbi baaskoolituse ja instruktorina alustasin tegevust juba välijuhi töö kõrvalt. Alates 2016.a. septembrist töötan PPA tegevpolitseinike vaneminstruktorina. Juhendan ennekõike kogenud politseinikke, kuid harva viin läbi koolitusi ka noortele kadettidele.

Mis Teid Teie töös kõige enam paelub?
Mitmekülgsus. Et on võimalik juhendada ja ise ka kõik harjutused läbi teha. Lisaks tegelen tänaseks ka oma ala arendamisega – uuendan programme, need ei saa olla ajas muutumatud.
Meeldib ka see, et tänu oma tööle puutun kokku ka väga suure hulga inimestega üle Harjumaa, kuna minu töö piirkonnaks on kogu Põhja regioon.
Sellise ametikoha leidmine on olnud põnev ka seetõttu, et mul polnud plaanis politseinikuks saada. Teadsin pigem juba noorena, et tahan tegeleda noorsootööga. See, et ma sattusin PPAsse, oli suur ja põnev juhus, kus mul on olnud võimalus end läbi julgete otsuste edasi arendada.

Mida peaksid tänased noored teadma, et oma elus see õiged suund leida?
Paku end ise julgelt, ära oota, et keegi sulle midagi kandikul ette toob. Ole aktiivne ja tee endaga tööd. Loe, käi koolitustel, otsi läbi katsetuste, mida sulle meeldiks teha. Olen hea näide sellest, et kunagi ei ole hilja isegi politseinikuks saada. Ainult julgelt katsetades saad teada, kas sulle mõni ametikoht sobib.

Miks töötada avalikus sektoris?
Riigisektoris tasub töötada juba seetõttu, et seal on teatav kindlustunne, mida ärisektor võib-olla samal määral ei paku. Ei pea õppima väga kindlat eriala, et riigisektpori töötada – karjäärivalikuid on palju.

 

Sergei on valmis noori enese juurde ka töövarjuks võtma või viima läbi enesekaitse näidiskursusi koolinoortele. Kui see Sulle huvi võiks pakkuda, anna oma soovist märku siin https://goo.gl/30O1vr