Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /data01/virt72622/domeenid/www.karjeravestonii.ee/htdocs/wp-includes/functions.php on line 4187
Integratsiooni SA

Teavituskampaania toob venekeelsed noored riigisektori tööandjale lähemale

30. March 2017

Integratsiooni Sihtasutus alustab täna keelelise mitmekesisuse teavituskampaaniaga, mille eesmärgiks on viia kokku venekeelsed töötajad ja riigisektori tööandjad.

Kampaania tegevustega informeeritakse venekeelseid noori karjäärivõimalustest riigisektoris. Samuti teavitatakse riigisektori juhte noorte ootustest avaliku sektori tööandjatele.

Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Dmitri Burnaševi sõnul on tegevuste pikemaks eesmärgiks luua muu emakeelega Eesti elanike jaoks paremaid võimalusi töötamiseks avalikus sektoris. „Täna on avaliku sektori töötajaskonnast vaid kaudselt 5% muukeelsed, mis on Eesti elanikkonda arvestades ebaproportsionaalselt väike osa. Kampaaniaga soovime tõsta üldist teadlikkust karjäärivõimalustest riigisektoris ning suurendada pikemas plaanis ka muukeelsete töötajate ja teenistujate hulka,“ sõnas Burnašev.

Kampaania raames on kavas erinevad teavitustegevused, mis kaasavad samaaegselt nii venekeelseid noori kui ka riigisektori tööandjaid. Mitmekesisuse päeva raames jagab töötajaskonna mitmekesisuse teemal oma kogemusi Sotsiaalministeerium, kutsudes külla nii kooli lõpuastme noori kui ka üliõpilasi. Riigikantselei ja Rahandusministeeriumi osalusel korraldatakse infoseminare koolides ja ülikoolides, mille eesmärgiks on tutvustada karjäärivõimalusi avalikus sektoris. Lisaks informeeritakse riigisektori personalijuhte venekeelsete noorte ootustest avaliku sektori tööandjatele ning kajastatakse teemat meedias.

Projektile annab elulise mõõtme telekanali ETV+ saatesari „Varju päev“, mille raames saadab venekeelne noor töövarjuna üht riigisektori ametnikku. „Saate kaudu saab põneva reaalelulise ülevaate ametniku rollist ning seda läbi noore reporteri silmade,“ ilmestas saatesarja ideed ETV+ toimetaja Natalja Kitam. Sarja esimene osa portreteerib Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorovi tööpäeva. Sari on eetris alates 31.märtsist.

Kampaania „Keeleliselt mitmekesise töötajaskonnaga avaliku sektori organisatsioonide väärtustamine ning teavitus eesti keelest erineva emakeelega inimestele karjäärivõimalustest avalikus sektoris“ ellukutsujateks on Kultuuriministeerium ja Integratsiooni Sihtasutus. Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“ raames. Teavituskampaania elluviijaks on Idea Group. Kampaaniategevusi viiakse läbi aprillist juunini.